Cart

Πολιτική εκδρομών – Ακυρώσεων

1.Γενικοί όροι συμμετοχής σε δραστηριότητες και εκδρομές: 

Οι δραστηριότητες του Seafari Adventures είναι ανοιχτές για όλους. Καθένας μπορεί να πάρει μέρος σε αυτές με μόνη προϋπόθεση την ψυχική και σωματική υγεία, τη διάθεση για συνεργασία με τους άλλους συμμετέχοντες και την τήρηση των οδηγιών και εντολών των εκπαιδευτών.

Παρά την τήρηση αυστηρών κανόνων ασφαλείας, τη χρήση του αρτιότερου εξοπλισμού και την επιλογή των ασφαλέστερων διαδρομών, οι δραστηριότητες στη φύση περιέχουν τον κίνδυνο ατυχήματος ή και θανάτου και η συμμετοχή σε αυτές προϋποθέτει την επίγνωση και αποδοχή του κινδύνου αυτού.

To Seafari Adventures σαν διοργανώτρια εταιρία έχει την υποχρέωση να παρέχει τον πιο άρτιο και ασφαλή εξοπλισμό, έμπειρους και εκπαιδευμένους συνοδούς-οδηγούς- εκπαιδευτές που τηρούν τους κανόνες ασφαλείας που έχει ορίσει το Seafari Adventures και η ευθύνη της περιορίζεται μόνο σε αυτά.

2.Κρατήσεις – προκαταβολές – ακυρώσεις:

Για να είναι έγκυρη οποιαδήποτε κράτηση θέσης, το Seafari Adventures απαιτεί τη συμπλήρωση της φόρμα κράτησης και την απαραίτητη προκαταβολή ή πλήρη εξόφληση πριν από την έναρξη της δραστηριότητας ή της εκδρομής. Οι πελάτες που κάνουν κράτηση μέσω τηλεφώνου, στον ιστότοπο ή μέσω e-mail θα θεωρείται ότι έχουν υπογράψει τη Δήλωση στη φόρμα κράτησης και έχουν συμφωνήσει με τους ακόλουθους όρους: 

Έχουν διαβάσει και αποδεχτεί τους Όρους Κράτησης και τις σελίδες γενικών πληροφοριών που περιέχονται στο φυλλάδιό μας και στον ιστότοπό μας.

Εκτιμούν, εκ μέρους όλων των ατόμων που περιλαμβάνονται στην κράτησή τους, τους κινδύνους που ενέχουν οι δραστηριότητες περιπέτειας.

Οι ίδιοι ή οποιοσδήποτε άλλος στην κράτησή του δεν πάσχει (ή έχει υποφέρει ποτέ) από οποιαδήποτε προϋπάρχουσα ιατρική κατάσταση που μπορεί να τον εμποδίσει να συμμετάσχει ενεργά στην περιοδεία.

Η κατάθεση της προκαταβολής ή της εξόφλησης στον τραπεζικό λογαριασμό της εταιρείας Seafari Adventures ή με πιστωτική ή μετρητοίς αυτόματα σημαίνει ότι ο καταθέτης είναι πλήρως ενημερωμένος για το πρόγραμμα και αποδέχεται τους γενικούς όρους συμμετοχής.

Σε περίπτωση ακύρωσης, για οποιοδήποτε λόγο, ισχύουν τα εξής:

Εφόσον υπάρχει συνεργασία με άλλους προμηθευτές (ξενοδοχεία, τουρ. γραφεία), τότε σε κάθε περίπτωση ισχύουν και οι δικοί τους όροι πληρωμών και ακυρώσεων.

Μη εμφάνιση στο πρόγραμμα: παρακράτηση όλου του ποσού συμμετοχής.

 

3.Αλλαγή προγράμματος από τo Seafari Adventures:

Η εταιρεία Seafari Adventures διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει ή να ματαιώσει το  πρόγραμμα πριν από την έναρξή του για λόγους ασφάλειας ή ανώτερης βίας (φυσικές καταστροφές, ακατάλληλες καιρικές συνθήκες, απεργίες και άλλες ανωμαλίες, χαμηλό επίπεδο συμμετεχόντων κ.λ.π.).

Σε περίπτωση ματαίωσης επιστρέφεται ολόκληρο το ποσό που έχει καταβληθεί και οι συμμετέχοντες δεν μπορούν να ζητήσουν άλλη αποζημίωση.

Σε περίπτωση τροποποίησης, η Seafari Adventures  προτείνει ένα εναλλακτικό πρόγραμμα. Οι συμμετέχοντες πρέπει, το αργότερο 7 εργάσιμες ημέρες πριν την αναχώρηση, να αποδεχθούν την αλλαγή ή να ακυρώσουν τη συμμετοχή τους, λαμβάνοντας πίσω όσα χρήματα έχουν καταβάλλει, χωρίς καμία άλλη απαίτηση.

4.Αλλαγή προγράμματος από τους συνοδούς-οδηγούς:

Οι συνοδοί-οδηγοί-εκπαιδευτές της Seafari Adventures έχουν υποχρέωση να πραγματοποιούν τα προγράμματα σύμφωνα με τους κανόνες της κάθε δραστηριότητας και τους όρους ασφαλείας.

Γι αυτό οι  συνοδοί-οδηγοί της Seafari Adventures έχουν  το δικαίωμα – κατά την απόλυτη κρίση τους –  να τροποποιήσουν ένα πρόγραμμα που βρίσκεται σε εξέλιξη και να εφαρμόσουν ένα εναλλακτικό πρόγραμμα, αν αυτό  επιβάλλεται για λόγους ασφαλείας. Τα τυχόν επιπλέον έξοδα, επιβαρύνουν τους συμμετέχοντες και τυχόν αποχώρηση λόγω μη αποδοχής του εναλλακτικού προγράμματος δεν δημιουργεί λόγω αποζημίωσης για μη παρασχεθείσες υπηρεσίες. Ακόμη οι συνοδοί-οδηγοί -εκπαιδευτές της Seafari Adventures, έχουν το δικαίωμα να μην επιτρέψουν σε κάποιον από τους συμμετέχοντες να πάρει μέρος σε ένα τμήμα ή σε ολόκληρο το πρόγραμμα, εάν με τη συμπεριφορά του θέτει σε κίνδυνο τον εαυτό του, την ομάδα, ή αν δεν τηρεί τους κανόνες και τις οδηγίες που του έχουν υπεδείχθη για την ορθή εκτέλεση του προγράμματος, χωρίς αυτό να δημιουργεί αιτία αποζημίωσης..

5.Newsletter

Εάν κάποιος χρήστης επιθυμεί να εγγραφεί στο newsletter μας, ζητάμε στοιχεία επικοινωνίας όπως όνομα και διεύθυνση email. Σεβόμενοι το απόρρητο των χρηστών μας, παρέχουμε έναν τρόπο να εξαιρεθείτε από αυτές τις επικοινωνίες. Οι χρήστες που δεν επιθυμούν πλέον να λαμβάνουν τις ενημερώσεις μας και τις προωθητικές ανακοινώσεις μας μπορούν να εξαιρεθούν από τη λήψη αυτών των ανακοινώσεων κάνοντας unsubscribe στο email.

6.Ασφάλιση αστικής ευθύνης

Η περιορισμένη ασφάλιση κατέχεται από τον χειριστή. Ο πελάτης αναγνωρίζει και αποδέχεται ότι ενδέχεται να μην υπάρχει πολιτική που να καλύπτει την ευθύνη της Εταιρείας έναντι των πελατών της για θάνατο, τραυματισμό, ζημιά ή απώλεια που συμβαίνει οπουδήποτε στον κόσμο. Ο πελάτης αναγνωρίζει επίσης ρητά ότι όσον αφορά την κάλυψη ευθύνης επιβατών ατυχημάτων, αυτή η κάλυψη μπορεί να είναι πολύ περιορισμένη ή να μην υπάρχει καθόλου. Ο πελάτης αναγνωρίζει ότι η Seafari Adventures έχει λάβει εύλογα μέτρα για τη διασφάλιση της ευθύνης της. Παρόλο που η Seafari Adventures διαθέτει διάφορες ασφάλειες, αυτός ο όρος κράτησης αναφέρει ότι ο πελάτης πρέπει να υποθέσει ότι δεν καλύπτεται από το ασφαλιστήριο συμβόλαιο Seafari Adventures, συμπεριλαμβανομένης της ασφάλισης αστικής ευθύνης, για θάνατο, τραυματισμό, ζημιά ή οποιαδήποτε άλλη απώλεια.

7.Ασφάλιση ταξιδιού και κυρώσεις

Οι πελάτες είναι υπεύθυνοι για την πραγματοποίηση επαρκούς προσωπικής ταξιδιωτικής ασφάλισης. Η ταξιδιωτική ασφάλιση είναι υποχρεωτική για όλους τους πελάτες κατά τη διάρκεια των εκδρομών / εξορμήσεων που διοργανώνει το Seafari Adventures. Οι πελάτες μαζί με την προσωπική τους περιουσία συμπεριλαμβανομένων των αποσκευών τους εχουν την αποκλειστική ευθύνη τους. Οι πελάτες είναι εξ ολοκλήρου υπεύθυνοι για τη διευθέτηση της δικής τους ασφάλισης και τη διασφάλιση ότι έχουν στην κατοχή τους ιδιωτική ταξιδιωτική ασφάλιση με προστασία για όλη τη διάρκεια της εκδρομής σε σχέση με τουλάχιστον ιατρικά έξοδα, τραυματισμό, θάνατο, επαναπατρισμό, ακύρωση και περικοπή, με επαρκή οφέλη . Οι πελάτες θα πρέπει να διασφαλίζουν ότι δεν υπάρχουν ρήτρες αποκλεισμού που να περιορίζουν την προστασία για το είδος των δραστηριοτήτων που περιλαμβάνονται στην περιήγησή τους. Είτε οι πελάτες επιλέξουν να λάβουν Ταξιδιωτική Ασφάλιση μέσω της Εταιρείας, του πράκτορα της Εταιρείας ή μέσω των δικών τους ανεξάρτητων ασφαλιστικών εταιρειών, οι πελάτες πρέπει να βεβαιωθούν ότι οποιαδήποτε τέτοια ασφάλιση είναι αυτό που απαιτούν και οι πελάτες θα πρέπει να κανονίσουν συμπληρωματική ασφάλιση εάν χρειάζεται.

8.ΠΡΟΣΒΑΣHMOTHTA – ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΣΑΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ

Μπορείτε επίσης να αποκτήσετε πρόσβαση και να διορθώσετε τις προσωπικές σας πληροφορίες και τις προτιμήσεις απορρήτου στέλνοντάς μας ένα email στο seafari@adventures.gr

9.Πληροφορίες Επικοινωνίας 

Εάν οι χρήστες έχουν ερωτήσεις ή προτάσεις σχετικά με την πολιτική απορρήτου μας, επικοινωνήστε μαζί μας στη διεύθυνση:

Seafari Adventures – Τουριστικό Γραφείο 

Πλωμάρι Λέσβος Τ.Θ 22

ΤΚ 81200, Ελλάδα 

Κινητό: +306981904001 / +306970124830

Γραφείο: +30 2252033489

Mail: seafari@adventures.gr

Εγγραφείτε στο Newsletter μας.